Hoofdmenu

 

1.      Naam:     Stichting Vrienden van de Sint Jacobskapel

                           Glashuis 4 6511 CR  Nijmegen

 

2.      RSIN:               8143.99.435


 

3.      Contact en Postadres :   Frits Jans

                                                      De Gildekamp 2027

                                                      6545KC Nijmegen

                                                      Tel.: 0622799070

                                                      E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4.      Bestuur:    Pieter Niesten, voorzitter

                             Frits Jans, penningmeester/waarnemend secretaris

                             Frans Kosters

                 

                      

 

5.      Beleidsplan: 

 

a.      Werk van de Stichting

De kapel van het voormalige Sint Jacobsgasthuis te Nijmegen is als (rijks- ?) monument eigendom van de  Gemeente Nijmegen.

Onze Stichting streeft als huurder / hoofdgebruiker naar behoud, waar mogelijk verbetering,  én naar passend gebruik van het historisch en cultureel waardevolle pand.  Gestreefd wordt voorts naar behoud van het sobere karakter van de kapel en naar een goede onderhoudstoestand.

Daartoe organiseert zij, minimaal 1x per maand, een religieuze / oecumenische viering voor ‘mensen onderweg’. Het thema pelgrimeren (naar met name Santiago de Compostela in NW Spanje) speelt hierbij een belangrijke rol.

Voorts worden pelgrims uitgenodigd om in de kapel te vertellen over hun pelgrimservaringen, ter informatie voor belangstellenden, maar ook om ervaringen te delen met andere ervaren pelgrims, vanuit een oogpunt van bezinning en inspiratie. Op die manier is de kapel een ontmoetingsplaats voor al diegenen met belangstelling voor het pelgrimeren.

Door middel van openstelling op zaterdagen, vanaf het voorjaar tot einde september (meestal geen stookkosten) wordt de kapel ontsloten voor het publiek (bezoekers van verre, maar ook publiek uit de regio Nijmegen). Vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en om toezicht te houden.

De zolderruimte is geschikt voor het houden van exposities. Gestreefd wordt naar verhuur van deze ruimte voor een beperkt aantal exposities per jaar. Inhoudelijk moeten exposities niet ‘aanstootgevend’ zijn voor de ‘primaire doelgroep’ van de kapel c.q. niet strijdig met het religieuze / spirituele karakter van de kapel; een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Voorts is de kapel te huur voor onder meer de volgende activiteiten:

·         Huwelijk- en doopplechtigheden (de kapel is een officiële trouwlocatie in Nijmegen)

·         Bijeenkomsten van kleine externe groepen

·         Kerkelijke vieringen door groepen van buiten de Stichting

·         Concerten voor kleine gezelschappen

·         Eenmalige of structurele koorrepetities

 

b.      Geldwerving

Jaarlijks wordt een groep van ruim 100 donateurs opgeroepen om een financiële bijdrage te leveren voor het werk van de Stichting. Jaarlijks vallen er een aantal donateurs af (meest door overlijden), maar ook jaarlijks melden zich gelukkig weer nieuwe donateurs.

Voorts komt er geld binnen via de collectes bij de maandelijkse vieringen, uit kleine donaties van de vele kapelbezoekers tijdens de zaterdagopenstellingen en uit verhuur van de kapel aan externen.

 

c.       Beheer van het vermogen

Het (beperkte) vermogen van de Stichting wordt deels aangehouden op een normale zakelijke rekening; en overigens op een spaarrekening bij SNS-bank

 

d.      Besteding vermogen

Het (beperkte) vermogen van de Stichting is primair een buffer voor onvoorziene extra (onderhouds-) werkzaamheden. En tevens een reserve voor de realisatie van toekomstige verbeteringsplannen.

 

 

6.      Beloningsbeleid:  alle (bestuurs-) werkzaamheden binnen de Stichting worden in principe uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen hiervoor derhalve géén beloning. Indien nodig worden voor specifieke (onderhouds-) werkzaamheden professionals ingeschakeld, welke uiteraard normaal betaald worden. Voorbeelden: schilder-, loodgieters en/of aannemerswerk.

 

 

7.      Doelstelling:

 

a.      behoud, waar mogelijk verbetering,  én passend gebruik van het historisch en cultureel waardevolle pand

 

b.      realisatie en behoud van  een ontmoetingsplaats voor al diegenen met belangstelling voor het pelgrimeren, in het bijzonder de pelgrimage naar Santiago de Compostela

 

c.       het organiseren van religieuze / oecumenische vieringen voor ‘mensen onderweg’.

 

d.      ..

 

 

8.      Verslag activiteiten :

Het jaarverslag 2022 kunt u hier vinden.