Hoofdmenu

logo jacobskapel.jpgIn het jaar 1998 is duidelijk geworden dat de parochie in de binnenstad van Nijmegen de toemalige Geertrudiskapel (of: Glashuiskapel) niet meer kon onderhouden. Door bezuinigingen en vermindering van het aantal priesters werd het beheer en de verzorging van de kerkelijke diensten steeds moeilijker. Toch waren er toen, en gelukkig nu nog, velen die de kapel als een plaats van bezinning en gebed willen behouden. Om hieraan gehoor te geven is het initiatief ontstaan van de 'Vrienden van de St. Jacobskapel'. 

Het initiatief is er op gericht om de kapel open te houden en haar religieuze functie te bewaren. De kapel maakt immers iets zichtbaar van de rijke religieuze geschiedenis van Nijmegen. In dat licht bezien is in een openluchtdienst eind 1998 de oude naam 'St. Jacobskapel' aan de kapel teruggegeven. Kort daarna besloten de 'Vrienden' verder te werken in Stichtingsverband.

Behalve het behoud en herstel van de religieuze functies, liggen er ook mogelijkheden om de kapel te gebruiken in culturele en historische betekenis. Al is de ruimte beperkt, zij biedt de gelegenheid voor diverse kleinschalige activiteiten.

De kapel is nu weer open. Elke tweede zondag van de maand is er om 11.30 een oecumenische dienst. Na afloop is er gelegenheid tot contact, onder het genot van koffie of thee + een broodje. Aansluitend wordt er in principe een korte pelgrimsvertelling georganiseerd. Het is elke maand weer verrassend om de verhalen en ervaringen te horen van pelgrims die onderweg zijn geweest. verteller-02.jpgOf het nu naar Santiago, Rome, Jeruzalem of zelfs Mekka is; de wijze waarop iedere verteller zijn of haar ervaringen brengt is zeer de moeite waard. Wij krijgen hierop veel positieve reacties, zowel van de toehoorders als van de vertellers. Op deze manier is de kapel elke maand een bijzondere ontmoetingsplaats.

Daarnaast zijn er speciale diensten op religieuze feestdagen en bijzondere diensten bij bijvoorbeeld huwelijk en doop.

Er worden 4 á 5 exposities per jaar gehouden en de Stichting houdt zich ook bezig met de betekenis van de St. Jacobskapel als rustpunt in de pelgrimage naar Santiago de Compostela. Pelgrims kunnen vanuit de kapel vertrekken en bij thuiskomst weer hier aankomen; desgewenst wordt er een stempel in de pelgrimspas geplaatst.

anbi_fc_blauw_20090207.jpg

 

 

 

Wie het initiatief van de 'Vrienden van de St. Jacobskapel wil steunen kan dat doen:

1. Door donateur te worden van de Stichting voor een bedrag van minimaal € 15,- en zodoende bij te dragen aan de exploitatie, het onderhoud en de activiteiten. Gaarne aanmelding bij het secretariaat. Voor adresgegevens: zie onder 'Contact' in het menu van de bovenbalk.

U kunt uw bijdrage overmaken naar banknummer is: NL62 SNSB 0820 6491 12 op naam van de 'Stichting Vrienden van de St Jacobskapel' te Nijmegen. Donateurs ontvangen een paar keer per jaar de Nieuwsbrief van de Stichting. 
Sinds 2008 zijn wij door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). En dat betekent dat donateurs hun donatie mogen opvoeren als aftrekpost (bij 'Giften') bij de jaarlijkse Belastingaangifte !! 

2. Door actief te worden als vrijwilliger, bij het beheer, het onderhoud of in de organisatie van de Stichting. Heeft u belangstelling of ideeën dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen; zie onder 'Contact' in het menu van de bovenbalk.

De huidige restauratieve ontwikkelingen van het 'Glashuiskwartier' maken onze activiteiten in de nabije toekomst extra interessant omdat de St. Jacobskapel komt te liggen midden in de context van wonen-werken-recreeren die hier ontstaat, in de oude panden aan het Glashuis en in de Papengas.